Hizmetlerimiz

 • AR-GE (YENİ FORMULSYON, REVİZYON ÇALIŞMALARI)
 • KOZMETİK ÜRÜN GÜVENLİK DOSYASI RAPORLARI HAZIRLAMA
 • STABİLİTE TESTLERİ
 • PRİMER İRİTASYON TESTİ-Kapalı Yama Testi
 • MSDS HAZIRLAMA
 • KOZMETİK ÜRÜNLERDE ın vitro ETKİNLİK TESTLERİ
 • BAKANLIK DOSYALARI HAZIRLAMA
 • KOZMETİK VE ENDÜSTRİYEL HİJYEN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
 • FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ HİZMETLERİ
 • MİKROBİYOLOJİK TESTLER ;
 • Antimikrobiyal Koruyucuların Etkinlik Testleri (Challenge Test) (EP, USP 51, ISO 11930)
 • Mikrobiyolojik Su Analizi (EN ISO 6222)
 • Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri (Bakterisidal-Fungisidal) (TS EN 1276 - TS EN 1650)
 • Antibakteriyel ve Antifungal Etkinlik Testleri
 • Aerobik Mezofilik Mikroorganizma Aranması ve Sayımı (EN ISO 21149)
 • Küf-Maya Aranması ve Sayımı (EN ISO 16212)
 • coli Aranması (EN ISO 21150)
 • Pseudomonas aeruginosa Aranması (EN ISO 22717)
 • Staphylococcus aureus Aranması (EN ISO 22718)
 • Candida albicans Aranması (EN ISO 18416)
 • Spesifik Mikroorganizmaların İdentifikasyonu (EN ISO 18415)
 • GMP (İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI) DANIŞMANLIĞI
 • DENETİM, TEDARİKÇİ DENETİMİ
 • KOZMETİK ÜRÜN EĞİTİMLERİ