Kalite Kontrol

Kalite kontrolü, kalite ile ilgili olarak belirlenmiş bir hedef veya standarda ulaşmak için uygulanan teknikler ve yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, kontrol-istatistik tutulması, hatanın tespit edilmesi, hatanın kaynağının bulunması ve nasıl düzeltilmesi gerektiğini içeren bir sistem içinde yer almaktadır.

Kalite kontrol laboratuvarları, mamul ve hizmetlerdeki eksikliklerin ilk tespit edildiği yerlerdir.

Kalitenin soyut değerlendirmelerden çok ölçü bilimine dayalı sisteme göre değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Herhangi bir mamulün son aşamaya gelmesinden önceki her aşama için kaliteyi sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kalitenin fiziki, kimyevi vb. özelliklerinin ölçülmesi çeşitli ölçü ve test aletleri kullanılarak yapılmaktadır. Kalite kontrolü amacıyla kullanılan bu cihazların belirli aralıklarla kontrollerinin yapılması ölçülerin sağlığı için gerekli olmaktadır. Ölçü ve test cihazlarının ölçümlerinin yapılarak hatalarının belli toleranslar içinde olup olmadığının tespiti, uygun olmayanların bir üst derece standartla kıyaslaması yapılarak ayarlanması işlemleri kalibrasyon konusuna girmektedir.

Birimimizde yapılan başlıca test yöntemleri aşağıda sıralanmıştır.

  • Koku ve Renk Analizi
  • Ph
  • Yoğunluk
  • Kırılma İndisi
  • viskozite
  • Uçucu Madde Kaybı
  • % Alkol tayini
  • Anyonik Aktif Madde Tayini
  • Aktif Klor Tayini
  • Sıcaklık ve hızlandırılmış testler (Stabilite; zaman içinde nasıl değiştiklerini ölçmek, hangi değişim derecesinin kabul edilebilir olduğunu tanımlamak)