LABORATUVAR HİZMETLERİ

STABİLİTE TESTLERİ

Hızlandırılmış stabilite testi Kozmetik ürünün kimyasal ve fiziksel bozunmasını hızlandırmak amacıyla normal saklama koşullarına göre zorlanmış koşullarda yapılan stabilite çalışmalarına denir.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ HİZMETLERİ

Kalitenin soyut değerlendirmelerden çok ölçü bilimine dayalı sisteme göre değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Herhangi bir mamulün son aşamaya gelmesinden önceki her aşama için kaliteyi sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Kalitenin fiziki, kimyevi vb. özelliklerinin ölçülmesi çeşitli ölçü ve test aletleri kullanılarak yapılmaktadır.

MİKROBİYOLOJİK TESTLER

Kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi için bakteri, küf ve maya sayımı yapılmaktadır. Bundaki amaç ürünlerin içerdiği mikroorganizma sayısının saptanması, dolayısıyla ürünün kullanılabilirliği açısından bilgi vermesidir. Elde edilen sonuçlar standartların limitleri dâhilinde olmalıdır. Standartları aşan mikroorganizma varlığı ürünün kullanımının sakıncalı olduğunu göstermektedir.

PRİMER İRİTASYON TESTİ

Kalitenin soyut değerlendirmelerden çok ölçü bilimine dayalı sisteme göre değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Herhangi bir mamulün son aşamaya gelmesinden önceki her aşama için kaliteyi sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Kalitenin fiziki, kimyevi vb. özelliklerinin ölçülmesi çeşitli ölçü ve test aletleri kullanılarak yapılmaktadır.

KOZMETİK ÜRÜNLERDE İN VİTRO ETKİNLİK TESTLERİ

Bakteriler, mantarlar ve mayalar tarafından kontaminsyona açık olan kozmetik ürünlerinin güvenirliliğinde ve tüketici tarafından kabul edilmesinde in vitro etkinlik testleri önemli yer tutmaktadır.