LİPOSFACE® İSMİYLE TESCİLLENMİŞ LİPOZOM SERİSİ HAMMADDE ÜRETİMİ

Lipozom Nedir?

Lipozom küçücük veziküllerden oluşmaktadır. Aralarında sulu bir faz bulunan, biyolojik membrana benzeyen lipid tabakalarının oluşturduğu, mikroskobik boyutlarda, genellikle küre şeklindeki yapılardır

Epidermis deride kalkan görevi görmektedir. Bu sebeple cilt yüzeyine sürülen maddeler ilk katmanda kalır ve alt katmanlara inmesi engellenir. Etkin maddelerin cildin üst katmanında kalması ise ürünlerin cilde etki etmesine engel olur.

 

Uzun yıllar süren araştırmalar sonucu uzmanlar etkin maddeler için taşıyıcı sistem geliştirmişlerdir. Etkin maddelerin kapsüller içine hapsedilerek cildin en alt katmanlarına ulaşmasını sağlayan bu teknolojiye Lipozom Teknolojisi adı verilmektedir.

Ancak Lipozom Teknolojisi ürünlerde bulunan etkin maddelerin görevlerini tamamlayabilmeleri için daha alt katmana ulaşmalarını sağlayabilir.

Lipozomlanmasını istediğiniz etkin maddeler lipozom küreleri içerlerisine hapsedilir, bu kapsüller derinin kalkan görevi yapan en üst tabakasında (epidermisde) hücrelerin arasından daha alt tabakalara ulaşmasını sağlar. Böylece ürün tüm etkinliğini gösterebilmesine yardımcı olur.