Mikrobiyoloji Testleri

Kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi için bakteri, küf ve maya sayımı yapılmaktadır. Bundaki amaç ürünlerin içerdiği mikroorganizma sayısının saptanması, dolayısıyla ürünün kullanılabilirliği açısından bilgi vermesidir. Elde edilen sonuçlar standartların limitleri dâhilinde olmalıdır. Standartları aşan mikroorganizma varlığı ürünün kullanımının sakıncalı olduğunu göstermektedir. Kozmetik Yönetmeliğinde gram veya mililitrede patojen olmayan mikroorganizma sayısının üst sınırı 1000, bebek kozmetik ürünleri ve göz kozmetik ürünlerinde 100 koloni olarak belirtilmiştir

 Kozmetik ürünlerde kesinlikle bulunmaması gereken mikroorganizmalar Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ve Candida albicans ve Escherichia coli’dir.

Mikrobiyoloji Hizmetlerimiz

Antimikrobiyal Koruyucuların Etkinlik Testleri (Challenge Test) (EP, USP 51, ISO 11930)

*Bakteri
• Staphylococcus aureus
• Pseudomonas aeruginosa
• E.coli
• Bacillus subtilis

*Maya & Mantar
• Candida albicans
• Aspergillus niger

 1. Mikrobiyolojik Su Analizi (EN ISO 6222)
 2. Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri (Bakterisidal-Fungisidal) (TS EN 1276 - TS EN 1650)
 3. Aerobik Mezofilik Mikroorganizma Aranması ve Sayımı (EN ISO 21149)
 4. Küf-Maya Aranması ve Sayımı (EN ISO 16212)
 5. coli Aranması (EN ISO 21150)
 6. Pseudomonas aeruginosa Aranması (EN ISO 22717)
 7. Staphylococcus aureus Aranması (EN ISO 22718)
 8. Candida albicans Aranması (EN ISO 18416)
 9. Spesifik Mikroorganizmaların İdentifikasyonu (EN ISO 21148)

*Gram Boyama Tekniği

*Oksidaz Testi ve Katalaz Testi

*Koagülaz Testi

*Çimlenme Borusu Testi

*Üreaz Testi

*İndol Testi

*Triple Sugar İron Agar Testi

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Mikroorganizmalar

 1. Actinobacter baumannii                    ATCC 19606
 2. Aspergillus niger                              ATCC 16888
 3. Aspergillus brasiliensis                     ATCC 16404
 4. Bacillus subtilitis                              ATCC 6633
 5. Candida albicans                               ATCC 10231
 6. Escherichia coli                                ATCC 11229
 7. Escherichia coli                                ATCC 10536
 8. Enterococcus hirae                            ATCC 10541
 9. Enterococcus faecalis                       ATCC 29212
 10. Klebsiella  pneumoniae                              -
 11. Proteus  mirabilis                              ATCC 25933
 12. Pseudomonas  aureginosa                 ATCC 15442
 13. Pseudomonas  aureginosa                 ATCC 9027
 14. Salmonella arizone                             ATCC 13314
 15. Staphylococcus aureus                      ATCC 6538
 16. Streptococcus mutans                                  -
 17. Staphylococcus epidermidis                          -   
 18. VRE     (Vancomycin-Resistant Enterococcus)