MİSYONUMUZ, VİZYONUMUZ VE DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ

SFA’nın, yurtiçinde ve yurtdşında, uluslararası markalarla rekabet eden konumunu güçlendirmek, Türkiye ve uluslararası piyasalarda lider konuma getirmek.

VİZYONUMUZ

İnsanların mutluluğuna katkıda bulunmak için, üstün kaliteye sahip ve inovatif kişisel bakım ürünlerini en uygun koşullarda tüketicilere sunarak kalıcı üstünlükler sağlamak.

DEĞERLERİMİZ

  • Erdemli ve dürüst
  • Topluma ve çevreye karşı sorumlu
  • Kalite odaklı
  • Müşteri ve tüketici odaklı
  • Sürekli gelişme odaklı
  • Yenilikçi

Doğal zenginlikleri gelecek kuşaklara bırakmak için önlemler alınacak önlemlere destek vermek ve sürdürülebilir kalkınma, geleceğin teminatı olarak vazgeçilmez ilkemizdir.