AR-GE

Kozmetik tanımı çerçevesinde Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Kozmetik Ürün Araştırma ve Geliştirme birimi; yenilikçi ürünler literatür ve trendleri araştırılarak, Tüketici beklentilerini ve ihtiyaçlarını cevaplanmaktadır. Bilimsel buluşları ve güncel yönetmelikleri yakından takip edilerek, rakipleri inceleyecek bir yapıda oluşturulmuştur.

ARGE çalışmalarında ana amaç, ürün ve hizmetleri pazara sürmektir. Bununla birlikte bir diğer hedef ise şirket karlılığını arttırmaktır. Dolayısıyla ARGE için bir şirket uygulaması denilebilir.

ARGE çalışmalarında ana amaç, ürün ve hizmetleri pazara sürmektir. Bununla birlikte bir diğer hedef ise şirket karlılığını arttırmaktır. Dolayısıyla ARGE için bir şirket uygulaması denilebilir.