Kozmetik Ürün Güvenlik Dosyası Raporları Hazırlama

Kozmetik Ürün Güvenlik
Dosyası Raporları Hazırlama

Bir kozmetik ürün için; ürün bileşenlerinin toksikolojik karakteri, kimyasal yapısı ve maruz kalma seviyeleri, ürünün kullanımına sunulduğu hedef kitlenin veya ürünün uygulanacağı bölgenin belirgin maruziyet özellikleri göz önünde bulundurularak Kozmetik Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi gereğince bitmiş üründe yapılan değerlendirmesine denilmektedir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Ürün güvenlik değerlendirme dosyaları hazırlanırken, çeşitli test ve analizlerin yapılması istenmektedir.

Bu analizler;

Renk, koku, görünüm, pH, yoğunluk, viskozite gibi özellikler

Ayrıntılı bilgi için…

Bir kozmetik ürünün, uygun şartlarda depolandığı durumlarda, başlangıçtaki fonksiyonlarını yerine getirdiği ve güvenilirliğini korumaya devam ettirdiğinin belirlenmesi için yapılan bir analiz türüdür.

Ayrıntılı bilgi için…

Ürünlerin, hammaddelerin, ambalajların, üretim, dolum alanlarının, personel ve ekipmanların kontrollerini içerir. Ürünlerin patojen mikroorganizma (uygun ortamda hastalık yapabilen mikroorganizma) içermemesi için tüm mikrobiyolojik kontroller yapılmalıdır. Tüm kontaminasyon riskleri kontrol edilmelidir.

Ayrıntılı bilgi için…

Kozmetik ürünlerde preparatın üretiminden son tüketim tarihine kadar geçen süre içinde kontaminasyona karşı korumak için gerekli olan minimum koruyucu miktarını bulmak ve mikroorganizmalara karşı etkinliğini ölçmek amacıyla yapılan testlerdir.

Ayrıntılı bilgi için…