Proje Analizleri

SFA ARGE
Proje Analizleri

Projeleriniz kapsamında gereken kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve in vitro analizlerinde metot geliştirme hizmeti sunulmaktadır.

Bu bağlamda gerçekleştirilen analizler aşağıdaki gibidir;

 • İdentifikasyon (tanımlama) Analizleri
 • Biyouyumluluk Analizleri
 • C-elegance Analizleri
 • AMES Testi
 • Hücre İçi Sinyal Yolak Analizleri
 • İmmunohistokimyasal Analizler
 • Quorum-sensing Analizleri
Fiziksel Analizler
 • pH Tayini
 • Viskozite Tayini
 • Yoğunluk Tayini
 • Briks Tayini
 • Fiziksel Muayene (renk, koku, fiziksel durum, görünüm)
Kimyasal Analizler
 • Hidrojen Peroksit Tayini
 • Aktif Klor Tayini
 • Anyonik Aktif Madde Tayini
 • Katyonik Aktif Madde Tayini
 • Alkol Tayini
 • Yağ Asiti Kompozisyonu