Bioburden Testi Tıbbi cihaz ve medikal ürün numunelerinde “TS EN ISO 11737-1 “ standardına göre mikroorganizma yükünün tespiti için gerçekleştirilir. Mikroorganizmalar üründen Membran Filtrasyon, Homojenizasyon veya swab yöntemi ile alınabilir.

Sterilite Testi Farklı yöntemler kullanılarak steril edilmiş bir ürünün sterilliğini kontrol etmek amacı ile gerçekleştirilen testtir. European Pharmacopeiae (E.P) 2.6.1-Sterility standardına göre test gerçekleştirilir.