Hakkımızda

SFA, 1992 yılında kurulmuş olup, 2016 yılından itibaren yönünü AR-GE’ye çevirmiştir. SFA ARGE, 16 Nisan 2018 tarihli 9559 sayılı ticari sicil gazetesinde belirtildiği gibi 977211-0 sicil numaralı SFA ARGE ve Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi unvanını almıştır.

SFA ARGE, 16 Ağustos 2018 tarihli 9644 sayılı ticari sicil gazetesinde belirtildiği gibi yasal bir TEKNOPARK şirketidir. Tİ/BTAR-03-186-0537 sayılı 4691 sayılı yasa kapsamında firma faaliyeti TEKNOPARK tarafından onaylanmıştır.

Bünyesindeki “Mikrobiyoloji ve Fiziksel Analiz Laboratuvarları” 2020 yılı itibariyle TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilmiştir. 2020 yılı son çeyrekte, Ar-Ge/Proje çalışmalarını gerçekleştirmek üzere “in–vitro” analizler için bünyesine “Hücre Kültürü Analiz Laboratuvarı” eklenmiştir. 2021 yılı ilk çeyrekte; ülkemizdeki ilk yerli olan “Lipozom ve Probiyotik Araştırma, AR-GE ve Üretim Merkezi (LIPRO)”ni, Teknopol İstanbul Sağlık Teknokenti bünyesinde faaliyete geçirmiştir. 2021 yılı son çeyrekte ISO 6, 7, 8 standartlarına haiz iki temiz alanı (cleanroom) ve 2022 yılı son çeyrekte “Kimyasal Analiz Laboratuvarını” bünyesine eklemiştir. 2022 yılı son çeyrekte Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı kurulumu için çalışmalara başlamıştır.

Ar-Ge kapsamında 3000’i aşkın profesyonel ürün yelpazesi oluşturmuş ve ticarileşmesine öncülük etmiştir. SFA ARGE ekibinde, uzman biyolog, kimyager, kimya mühendisi, biyomühendis, eczacı, tıp hekimi, moleküler biyolog ve teknisyenlerden oluşan multidisipliner mesleklere mensup araştırmacı ve personel yer almaktadır. Akademik düzeyde projeler gerçekleştirilerek uluslararası düzeyde yayınlanmaktadır. Faaliyetlerini Teknopark İstanbul ve Teknopol İstanbul Sağlık Teknokenti’nde, gıda, kozmetik, gıda takviyesi, majistral hammadde, steril hammadde ve laboratuvar alanlarında sürdürmektedir.

SFA ARGE, proje geliştirmenin yanı sıra TS EN ISO/IEC 17025 akredite laboratuvar kapsamında, mikrobiyolojik analizler, fiziksel analizler, stabilite analizleri, in-vitro hücre kültürü analizleri, mikrobiyolojik tanımlama, eğitim ve danışmanlık hizmetleri de yürütmektedir.


Misyonumuz ve Vizyonumuz

İnsanların mutluluğuna katkıda bulunmak için, yüksek tecrübe ve bilgi birikimimizle müşterilerimize sağladığımız güven duygusunun sürekliliğini korumak, üstün kaliteye sahip en iyi hizmeti sunarak sektörün gelişimine yön vermek, alanındaki tüm gelişme ve yeniliklere uyum sağlayarak toplam kalite anlayışını benimseyerek uygulamaktır.

SFA ARGE’nin, yurtiçinde ve yurtdışında, uluslararası markalarla rekabet eden konumunu güçlendirmek, Türkiye ve uluslararası piyasalarda lider konuma getirmek, yerli ve milli üretimi artırmak ve destekleyerek piyasaya yön vermektir.

SFA ARGE, proje geliştirmenin yanı sıra TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre oluşturulan yönetim sisteminin uygulandığı laboratuvarlarında; mikrobiyolojik analizler, fiziksel analizler ve stabilite analizleri, in-vitro hücre kültürü analizleri, mikrobiyolojik tanımlama, eğitim ve danışmanlık hizmetleri de yürütmektedir.