İnsan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler için irritasyon testi yapılır.

Biyosidal ürünlerde Cilt irritasyon testleri “OECD Deney Yönergesi 439 in vitro Deri Tahrişi: Yeniden Oluşturulmuş İnsan Epidermisi Deney Yöntemi” ile yapılır.

Kozmetik ürünlerde Cilt irritasyon testleri ve sitotoksite testleri OECD Deney Yönergeleri ve TS EN ISO 10993 ile yapılmaktadır.