TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” Standardına uygun olarak kurulmuş Kalite Yönetim Sistemi doğrultusunda;

İyi mesleki ve teknik uygulamalarla Müşteriye hizmet vermek; Hizmette tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük ve gizlilik kuralları içinde çalışmak; Uzman kadro ile ulusal ve uluslararası geçerliliği olan metot ve cihazlar kullanarak en kısa sürede, doğru ve güvenilir sonuç vermek; Kalite bilincini taşıyan yönetim anlayışı ile hem Müşteri memnuniyetinin hem de yasal şartların karşılanmasını sağlamak; Ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerine katılarak metotlarımızın doğruluğunun sağlamlığını kontrol altında tutmak; Müşterilerden gelen istek, beklenti ve ihtiyaçların dikkate alarak kalite sisteminin etkinliğini sürekli geliştirip yeni eylem planları oluşturarak iş geliştirmek; Sürekli eğitim ve geliştirme çalışmaları yaparak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, Sürekli Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirerek, bilimsel ve teknolojik yenilikler ile öncü olmak; “Kalite Yönetim Sistemi”nin uygulamalarına, tüm personelin uymasını sağlayacak çalışmalar yürütmek; Çalışma koşullarının ve personel yeterliliğinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak; Sürekli iyileştirme ve geliştirmenin gerekliliği yanı sıra insana ve çevreye saygılı olmak; Kaynakların en ergonomik şekilde kullanılmasını sağlamak, “Müşteri” odaklılık prensibiyle, rekabet içinde bulunduğumuz ve/veya işbirliği yaptığımız diğer kurum ve kuruluşların haklarına saygılı olarak, her zaman lider statümüzü korumak.