Projeleriniz kapsamında gereken kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve in vitro analizlerinde metot geliştirme hizmeti sunulmaktadır.

Bu bağlamda gerçekleştirilen analizler aşağıdaki gibidir;

İdentifikasyon (tanımlama) Analizleri
Biyouyumluluk Analizleri
C.elegans Analizleri
AMES Testi
Hücre İçi Sinyal Yolak Analizleri
İmmunohistokimyasal Analizler
Quorum-sensing Analizleri